Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

5722 6500

jvh1988:

Emma Watson and kittens
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk

March 10 2017

omnini
1550 cae5 500
Cozy
omnini
8195 9d49
Reposted frommrrru mrrru vianezavisan nezavisan
omnini

To się zdarza tylko w literaturze, że on nagle rozumie, że ona jest jego całym światem. 


Reposted frommslexi mslexi vianezavisan nezavisan
omnini
0631 e255 500
Reposted fromkerosine kerosine vianezavisan nezavisan
omnini
9074 a7d2 500
Reposted fromvandalize vandalize vianezavisan nezavisan

March 07 2017

omnini
6260 8ac6 500
omnini
omnini
Znudzisz się. To, co jest urocze, szybko staje się irytujące. 
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viatransfuzja- transfuzja-
omnini
1531 a758 500
Reposted fromkatsiu katsiu vialovemyself lovemyself
omnini
Im mniej odsłaniasz, tym więcej dajesz ludziom do myślenia.
— Emma Watson
Reposted fromflorentyna florentyna vialovemyself lovemyself
omnini
Nie wiem, czy ty to czujesz, ale z każdym rokiem kocham cię o 365 dni mocniej, a w latach przestępnych aż o 366!
— Borszewicz
Reposted fromstrangeee strangeee viacytaty cytaty
omnini
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...)
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viazoou zoou
omnini
- Przyjaźń jest dla pani ważna.
- Tak, wierzę, że są osoby, z którymi ma się do przejścia jakąś drogę. Nawet jeśli pokłócisz się z tym kimś i przez dwa lata się do siebie nie odezwiecie, to ten człowiek nie znika, codziennie przez te dwa lata wnerwia cię, ale ma miejsce w twoim życiu.
— Agnieszka Dygant
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
omnini
Chciałabym kiedyś usłyszeć proste: ' jesteś taka, jakbym chciał'.
Reposted fromnormajeane normajeane viazoou zoou
omnini
5028 36a1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazoou zoou

March 06 2017

omnini
Reposted fromshakeme shakeme viajethra jethra
5224 e10e 500

flacomexicano:

awwdorables:

Safest pup in the world

and warmest

omnini
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajethra jethra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl